Pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční formou individuálnych konzultácií  vo štvrtok  16.1.2014  od 14.00 do 17.00 hod.  v budove školy na Bernolákovej 92.