S radosťou v srdci pozývame všetkých budúcich prvákov na slávnostný zápis do  1. ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou, ktorý sa uskutoční v stredu   22. januára  2014  v čase  od 14.30 hod.  do 18.00 hod.  v budove školy  I.stupňa  ZŠ  na Bernolákovej  92.

Ste srdečne pozvaní.

Bližšie informácie vám radi poskytneme na č.t. 4421300, 0904509150 alebo mailom czsvranov@gmail.com