SÚŤAŽ EKOHRA

lidl

Zbierajte v čase od

1. februára do 28. februára 2014:  akékoľvek prázdne PET fľaše (od 0,2 l až 2 l a nepokrčené)       a odovzdajte ich do automatov na výkup obalov  v predajni lidl,   uschovajte potvrdenie, ktoré donesiete do školy.

Info: Kľučárová, H. a Nadzam, E.

Najlepšia trieda našej školy v prípade úspechu získa super odmenu !!!  DEŇ RIADITEĽSkÉHO VOĽNA.