Aj v tomto roku pripravili naši tretiaci projekt Školský bufet, tentokrát opäť netradičný – medzinárodný.
V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia sa naučili ako si pripraviť podnikateľský plán, nuž a svoje teoretické poznatky uplatnia priamo v praxi – v spoločnom podniku. Máme vo svojej firme štyri oddelenia – nákup, financie, marketing a predaj.  Každé oddelenie má svojho šéfa, nuž a celej firme prezidentujú Dávid a Ivuška.
Oddelenie financií práve predáva akcie svojim potencionálnym akcionárom, ktorí sa už tešia na dividendu zo zisku. Nákup rieši dodávku tovaru do bufetu, marketing usilovne pracuje na propagácii firmy a predaj si chystá stánky na predaj, registračnú pokladnicu a pomaličky sa budú naceňovať predávané tovary.
Po Mikulášskom a Valentínskom bufete nás čaká bufet medzinárodný. Budú sa ponúkať rôzne špeciality jednotlivých krajín. Máte sa na čo tešiť.
Preto si pripravte peniažky a v stredu 19.februára a vo štvrtok 20.februára určite navštívte našu firmu priamo v budove školy.
Tešia sa na vás študenti z III.AG – momentálne podnikatelia v spoločnej akciovke.

-bj-