Zbierajte v čase od

17. februára 2014  do 16. marca 2014

  akékoľvek prázdne PET fľaše (od 0,2 l až 2 l – nepokrčené, zakúpené v akejkoľvek predajni)   a odovzdajte ich do automatov na výkup obalov  v predajni Lidl, uschovajte potvrdenie, ktoré donesiete do školy.

Najlepšia trieda našej školy v prípade úspechu získa super odmenu !!!  DEŇ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA.