Milí RODIČIA, starí rodičia a priatelia našej školy,  pomôžte  deťom vašej – našej školy vyhrať multifunkčné ihrisko. Ako? Zbierajte v čase od 17. februára 2014 do 16. marca 2014 akékoľvek (VODA, OLEJ, OCOT,  MLIEKO, atď.) prázdne PLASTOVÉ PET fľaše (od 0,2 l až 2,5 l, nepokrčené, zakúpené v akejkoľvek predajni)  a odovzdajte ich do automatov na výkup obalov  v predajni Lidl  (PET FLAŠE SA NESMÚ KOMBINOVAŤ SO SKLENENÝMI) a  uschovajte potvrdenie, ktoré žiaci  donesú do školy. ĎAKUJEME  VÁM, za vašu pomoc !!!                                                              POCHVÁLENÝ BUĎ JEŽIŠ KRISTUS!