Dňa 10.2.2014 sa na ZŠ Bajkalská v Prešove konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde naša žiačka Miriam Fabianová obsadila v kategórií 1B krásne 5. miesto. K úspechu srdečne blahoželáme.