Dňa 11.2.2014 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo obvodové kolo dejepisnej olympiády. V kategórií C sa na 9. a 10. mieste umiestnili B. Kerlík a T. Terifaj a v kategórií D obsadil M. Vida 14. miesto a Anna Mária Valčová krásne 3. miesto.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.