Dňa 14.2.2014 sa štyria žiaci našej školy, K.Halasová,Š. Ocilka,D. Šandorová a L. Kušnírová zúčastnili recitačnej súťaže“…A SLOVO BOLO U BOHA“, ktorá sa už tradične koná v CSŠ v Humennom. V konkurencii súťažiacich z iných cirkevných škôl sme získali umiestnenie:
1. miesto v kategórii poézia roč.5.-6. Klára Halasová z V.A (p. uč. Mgr. Klaciková)

2. miesto v kategórii poézia roč.8.-9. Damiana Šandorová z kvarty (p. uč. Džurdženíková)

3. miesto v kategórii próza SŠ a dospelých  Lýdia Kušnírová zo sexty (p. uč. Džurdženíková)

Menovaným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a oceneným blahoželáme.

Mgr C. Melničák

Fotografia0586