Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia, 4-ročný študijný odbor, zameranie: 79025 – gymnázium pre školský rok 2014/2015 si môžete stiahnuť TU

 

Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia, 8-ročný študijný odbor, zameranie: 79025 – gymnázium pre školský rok 2014/2015 si môžete stiahnuť TU