Tisícky škôl z celého Slovenska reagovali na projekt, ktorý im ponúka digitálne sety tvorené interaktívnou tabuľou, projektorom a obslužným notebookom, prípadne tablety, farebné tlačiarne či wifi routery.

Vyhodnocovanie prihlášok doručených v termíne do 14. februára 2014 bolo ukončené. Pri posudzovaní žiadostí sa prihliadalo na technické údaje súvisiace so zabezpečením internetového pripojenia, ale aj na veľkosť školy, počty žiakov v triedach a na kvalitu predložených návrhov konkrétnych aktivitách.

Do projektu sa zapojilo celkovo 60% zo všetkých oslovených škôl. Na digitálnu nádielku sa môže tešiť 1 493 MŠ, 1 444 ZŠ a 517 SŠ.

Medzi vybratými školami je aj naša škola, ktorá z tohto projektu dostane:

Gymnázium  – interaktívna tabuľa, notebook a 20 ks tabletov
ZŠ – interaktívna tabuľa, notebook a 20 ks tabletov
MŠ – interaktívna tabuľa, notebook a farebná tlačiareň