Vo štvrtok 27. marca 2014 sa v centrále Slovenskej sporiteľne v  Bratislave uskutoční 2. ročník diskusnej súťaže študentov – MYSLÍM EKONOMICKY.

Súťaž je zameraná na otestovanie komunikačných a prezentačných zručností študentov stredných škôl. Hodnotiť sa bude schopnosť študentov presvedčivo argumentovať a podložiť svoje argumenty faktami z ekonomiky, pohotovo prezentovať vlastné názory a tiež originalita v prístupe k jednotlivým témam.

Súťažiť bude 16 dvojčlenných tímov z celého Slovenska. Je potešujúce, že v silnej konkurencii bude aj jedno družstvo  z nášho gymnázia.

Farby našej školy budú obhajovať Veronika Kurišková a Beáta Tkáčová z III.AG.

Porotu súťaže budú tvoriť zástupcovia redakcie TREND, člen tímu projektu Myslím ekonomicky, učitelia a tiež prizvaní hostia z externého prostredia.

Súťažiť sa bude o hodnotné vecné ceny –  4 notebooky a tiež celoročné predplatné TRENDu a PROFITu.

Držme našim dievčatám prsty.

b.j.