V piatok 14. 3. 2014 sa uskutočnilo 3. kolo Žiackej šachovej ligy Vranova. Podujatia sa zúčastnilo 20 žiakov z toho 5 dievčat a 15 chlapcov. Víťazom turnaja a aj prvým v kategórii stredných škôl  a 2. stupňa ZŠ sa stal Jozef Feník z III.AG.

Veronika Bubnárová v kategórií dievčat obsadila 2. miesto a Matej Demčák v kategórií žiakov prvého stupňa obsadil 7. miesto.

Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Sach-3.-kolo