Umiestnenie žiakov:

II. kategória (4. – 6. ročník ZŠ, príma)

poézia:

1. miesto – Klára Halasová (5.A)

2. miesto – Marek Zmuda (5.A)

 

próza:

1. miesto – Katarína Gazdová (5.A)

 

III. kategória (7. – 9. ročník ZŠ, sekunda, tercia, kvarta)

poézia:

1. miesto – Damiána Šandorová (kvarta)

2. miesto – Jakub Smolák (sekunda)

2. miesto – Anna Gajdziková (kvarta)

3. miesto – Daniel Fecenko (VIII.A)

 

próza:

1. miesto – Sofia Grittersová (sekunda)

2. miesto – Mária Zelenayová (sekunda)

2. miesto – Štefan Ocilka (tercia)

3. miesto – Peter Kasanický (VIII.A)

 

IV. kategória (SŠ, kvinta – oktáva)

poézia:

1. miesto – Klára Demčáková (sexta)

2. miesto – Veronika Kurišková (III.AG)

 

próza:

1. miesto – Lýdia Kušnírová (sexta)

2. miesto – Beáta Tkáčová (III.AG)