Zime definitívne skončila, takže máš poslednú možnosť zapojiť sa do projektu o najkrajšie zimné božie dielko. Ak máš nafotený zaujímavý a netradičný záber so zimnou tematikou, pošli ho na adresu boziedielka@mail.com. Ak budeš vyžrebovaný, zaujímavá cena Ťa neminie.

PaedDr. Kľučárová Lýdia