Dňa  7.4.2014  (pondelok) sa na 1. stupni CZŠ a  8.4.2014 (utorok) na gymnáziu uskutoční pedagogická rada spojená s hodnotením prospechu a správania za 3. štvrťrok šk. roka 2013/2014 a pracovná porada so začiatkom o 14.00.