Srdečne pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 9. apríla 2014 v budove na Bernolákove j 92 so začiatkom o 16. hodine a 10. apríla 2014 v budove na RO, tiež so začiatkom o 16. hodine. V obidvoch prípadoch bude najprv celo-školské a po ňom bude nasledovať stretnutie rodičov v triedach s možnosťou individuálnej konzultácie.