Sprievodý text:

Dobrý deň,

prichádzame z Cirkevného gymnázia vo Vranove nad Topľou. Povice sebe: glupe vychdňare. No my vam ukažeme, že vychdňare znaju nelen pic ale i šume špivac a ekonomicky dumac.

PIESEŇ a hra na gitaru a cajon.

Slová tejto piesne používa mnoho žiakov a študentov. Nepotrebujeme kontrolu, nepotrebujeme vzdelanie. No nie je to tak v skutočnosti je vzdelanie v dnešnej dobe veľmi potrebné .  Potrebujeme skutočne dobré a kvalitné vzdelanie. ČO je kvalita? Čo vy považujete za kvalitu? (spýtať sa publika)

Podľa nás je kvalita, ak dostaneme niečo, čo sme nečakali – niečo čo sme neočakávali. Čakali ste, že zaspievame??? Zahráme na kachon…???

Keď povieme, že sme  cirkevnej školy, hneď sa na nás pozeráte ináč.

Veronika, som iná?

Sme rovnaké ako všetci ostatní a predsa sa niečím líšime. Každý z nás je originál aj ty, ty, ty a ty. No predsa máme ešte 1 výhodu oproti vám. Navštevujeme výnimočnú školu, ktorá nám skutočne dala niečo, čo sme nečakali. Okrem kvanta informácií sme dostali aj novú rodinu.

Radi by sme vám našu školu predstavili. Toto je napríklad  náš pán riaditeľ. Našu školu navštevuje 470 žiakov a študentov počnúc od materskej cez  základnú až po gymnázium štvorročnej, či osemročnej formy. Zameriavame sa na cudzie jazyky, mediálnu výchovu a informatiku. Ako jedno z mála ak nie jediné gymnázium  v širokom okolí máme predmety ako finančná matematika či aplikovaná ekonómia.

Myslíme si, že naša škola je kvalitná, čo dokazujú aj tieto výsledky:

  • 90% maturantov študuje na VŠ
  • Výsledky externej časti maturitnej skúšky lepšie ako celoslovenský priemer
  • Úspechy na rôznych súťažiach

Kvalita však nie je len o číslach. Je to aj niečo viac. Napríklad: Keď som prestupovala zo  štátneho gymnázia nikdy by som si nepomyslela, že ma môj terajší triedny učiteľ privíta štýlom „ Čau moja ja som tvoj triedny ukážem ti triedu až ukážem ti triedu.J

Tiež v náš prospech hovorí, že vekový priemer našich učiteľov je približne 35 rokov. Sú to teda mladí ľudia, ktorí dokážu porozumieť našim problémom. Dá sa povedať, že sú niečo ako naši priatelia s rodičovským prístupom.

Podnikáme spolu veľké množstvo aktivít ako napríklad.

Projekt EUROSCOLA. V rámci tohto projektu nás navštívili rôzni predstavitelia spoločenského a verejného života a v závere sme mali sami možnosť navštíviť budovu Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Tiež cez projekt Comenius   sme mali možnosť vidieť  rôzne mestá v Taliansku, Rumunsku, Španielsku a Grécku.

Robili sme taktiež výmenný projekt Mládež v akcii s mladými z Poľska.

Takisto majú tretiaci každý rok možnosť vyskúšať si na vlastnej koži život podnikateľov a niekoľko dní prevádzkovať vlastný bufet. Tento rok sme napríklad pripravili medzinárodný bufet, kde na našich zákazníkov čakali špeciality z rôznych krajín Európy.

Stalo sa už tradíciou, že na Mikuláša sa organizuje tzv. Mikulášska misijná dražba, kde si môžeme vydražiť napr. tortu, krabicu zákuskov, posedenie pri horúcej čokoláde, odpustenie písomiek, gulášpárty a rôzne iné aktivity. Tiež každý, kto sa do tejto dražby zapojí určitou sumou získa šancu, čo znamená, že sa môže bez ujmy vyhnúť skúšaniu alebo neohlásenej písomke.

Raz sme si vydražili noc v škole. To bolo niečo. Mali sme rôzne športové súťaže, polnočné kino, kolu a tiež sme púšťali lampióny.

Pravidelne sa organizujú rôzne turnaje vo futbale, volejbale a florbale. Chodíme v rámci TV na lyžiarsky, korčuliarsky, plavecký a turistický kurz.  Okrem nich máme v 3. Ročníku aj branecký a tanečný kurz. Ten môžeme využiť napríklad na každoročnom Valentínskom plese. Pre deti ZŠ sa tiež organizujú letné tábory.

Študenti našej školy môžu svoj talent rozvíjať aj v školskej kapele INSIDE, či v školskej televízii.

K vyučovaniu sa používajú 4 kompletne vybavené informatické učebne, telocvičňa a takisto novozriadená učebňa mediálnej výchovy. Máme tiež aj 1 učebňu v exteriéri.

Hovoríte si, že ste o našej škole nepočuli? Nie je to tak. Spomínate si na minuloročné video tablo? ANO, boli to maturanti nášho gymnázia. A čo „hollywoodske! Kradnutie triednej knihy? Áno, slávni herci sú tiež naši susedia z vedľajšej triedy a aj ich slávny kameraman navštevoval kedysi našu školu. Aj napriek všetkým pozitívam je na našej škole ešte čo vylepšovať.

Veľmi nám chýba odborná učebňa chémie a exteriér školy by si už tiež zaslúžil opravu. Prečo sa to nerealizuje? Odpoveď je jednoduchá. Nie sú peniaze. Ošúchaná fráza, ktorú používajú aj naši politici zakrývajúc svoje podvody. No u nás je to skutočne tak. Sme cirkevná škola a teda dostávame od štátu menej ako štátne školy.  Prečo je to tak? Sú snáď na cirkevnej škole iné deti ako na štátnej? Neplatia naši rodičia rovnaké dane? Mohli by ste nám odporovať, že od štátu dostavajú všetky školy rovnako. Je to síce tak, no štát tieto peniaze delí cez originálne kompetencie mestám. Tie si napr. Pri materskej škole ( čo je aj náš prípad keďže  sme spojená škola) môže legálne zadržať  až 12%. V prepočte našej škole mesto od roku 2006 nevyplatilo viac než 35 000€ úplne v súlade so zákonom.

Pán minister Čaplovič vyhlasuje, že chce na Slovensku vytvoriť fínsky model školstva.  To znamená školy, kde by mohli učitelia vyučovať aj hravou formou a voľným prístupom. Ale robí pre to dosť ak stále zaťažuje učiteľov ďalšími vyhláškami a tak im len sťažuje ich prácu. A tak sme na Slovensku namiesto kvalitného vzdelania často svedkami štrajkov učiteľov….

Každopádne, kvalita je subjektívny názor každého jednotlivca. My sme svoju kvalitnú školu už našli.

Veronika a Bea