Výsledky našich žiakov v okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy

 

I. kategória

Próza

1. miesto: Kristína Krajňáková, 3.A

(Mgr. D. Babjačková)

II. kategória

Próza

3. miesto: Katarína Gazdová, 5.A

(Mgr. M. Klaciková)

III. kategória

Poézia

3. miesto: Jakub Smolák, sekunda

(Mgr. M. Klaciková)

IV. kategória

Poézia

2. miesto: Klára Demčáková, sexta

(Mgr. Z. Džurdženíková)

Próza

1. miesto: Lýdia Kušnírová, sexta

(Mgr. Z. Džurdženíková)

 

Tešíme sa a blahoželáme!

Krajské kolo súťaže sa bude konať v Starej Ľubovni 11. apríla 2014.

 

S