2.4. je Svetový deň detskej knihy.
Tretiaci veľmi radi čítajú a preto v mesiaci marec spoločne čítali svoje obľúbené knihy. Svoje čitateľské zručnosti predviedli 2.apríla s neznámym textom v rýchlom čítaní s porozumením. Túto aktivitu zažili žiaci aj v druhom ročníku a prekvapili aj tento rok.
V triednom kole sa umiestnili:
1. miesto Bianka Katarína Kundravá
2. miesto Dominik Ocilka
3.miesto Imrich Vaško
Všetci si však zaslúžia pochvalu, aj tí, ktorí sa neumiestnili, ale radosť im priniesla kniha, ktorú si čítali počas celého mesiaca. Dúfam, že im priateľstvo s knihou vydrží čo najdlhšie.
Triedna učiteľka Mgr. Darina Babjačková