Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku nás oslovila s ponukou účasti v projekte Inovácie v oblasti mediálnej výchovy.

V rámci programu Erasmus + sa budú konať aktivity v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy detí a mládeže v rokoch 2014 – 2017.
Projekt nás oslovil a ideme do toho!

Vytvorili sme projektový tím, ktorý bude spolupracovať, organizovať, vzdelávať, odborne pripravovať, realizovať – jednoducho makať na tom, aby sme počas troch rokov zvýšili digitálne kompetencie a mediálne zručností učiteľov a žiakov a dali o sebe vedieť širokej verejnosti.
Projektový tím tvoria: PaedDr. Marián Babej, Mgr. Katarína Tomášová (hlavná koordinátorka), Ing. Jaroslava Babejová, PaedDr. Róbert Majzlík, Ing. Jozef Varga, Mgr. D. Babjačková a Ing. Bernardína Jedináková.

Aké výhody nám účasť na projekte okrem iného prinesie?
a) 5 dňový seminár pre 2 učiteľov na katedre žurnalistiky v Ružomberku raz ročne
b) 5 dňový workshop pre 2 učiteľov a skupinu 5 študentov na katedre žurnalistiky raz ročne
c) návšteva partnerskej školy v zahraničí (2 učitelia a 2 žiaci)
d) celodenný mediálny workshop zabezpečený lektormi katedry žurnalistiky na našej škole raz ročne
e) učebné multimediálne materiály pre výučbu mediálnej výchovy.

Keďže ide o projekt cezhraničnej spolupráce, projektu sa zúčastnia aj partneri z Poľska, Maďarska a Rumunska. Na mediálnych workshopoch sa bude pracovať s rozhlasovými, televíznymi či fotografickými technológiami, naučíme sa vybudovať úspešnú školskú televíziu či rozhlasové štúdio…
Pozývame všetkých na nové aktivity a tešíme sa na niečo nové, kreatívne, aktuálne a výnimočné!
-bj-