Dňa 9.4.2014 sa v priestoroch CVČ vo Vranove nad Topľou konalo obvodové kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8.

V kategórií Z7 obsadil náš žiak Ján Polák (p.u. Mašľanková) skvelé 1. miesto k čomu mu srdečne blahoželáme.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.