Svoje jazykové schopnosti v anglickom jazyku otestovali naši žiaci v  postupovej súťaži JAZYKOVÝ KVET 2014.

V I.kategórii (žiaci prvého stupňa CZŠ)  v anglickej dráme – vlastná tvorba s divadielkom: The egg on the trip sa umiestnili vo finále na  krásnom 2.mieste žiaci pod vedením p.uč. Mgr.Dariny Babjačkovej
Iveta Olahová IV.A-rozprávač
Anna Mária Vaverčáková – egg (vajce)
Mária Alžbeta Štefanová– Sun (slnko)
Branislav Babjačok– Crayfish (rak)
Mária Demetrová-cock (kohút)
Laura Virbová– Frog (žabka)
Natália Tuľáková- Cat(mačka)
Martin Demčák -Dog( pes)
Martin Polák – Bear( medveď)
Monika Lupčová– Horse(kôň)
Lukáš Dravecký III.A – Hedgehog ( ježko)
Adam Nota -thieve (zlodej)
Mário Feri- thieve(zlodej)
ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU – nech vám aj naďalej robí radosť učenie sa cudzích jazykov.
V prednese anglickej prózy sa na peknom 4.mieste  umiestnila Mária Hrubovská IV.A. Mala to naozaj ťažké, nakoľko v jej skupine boli deti, ktoré sa narodili v Anglicku a žili tam niekoľko rokov. Ďakujeme jej za vzornú reprezentáciu.