V marci sa družstvo II. stupňa gymnázia v zložení: Tkáčová Beáta, Kurišková Veronika a Jackanič Dávid zúčastnilo dekanátneho kola biblickej olympiády v Humennom . Naši študenti obhájili minuloročné prvenstvo a opäť prejavili najlepšiu  znalosť Svätého Písma zo všetkých súťažiacich. Prvé miesto im zároveň zabezpečuje postup do diecézneho kola, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2014 v Košiciach. Víťazom blahoželáme a zároveň držíme palce.