Domovská stránka / Novinky / Veľkonočné trojdnie je vyvrcholením celého liturgického roka

Veľkonočné trojdnie je vyvrcholením celého liturgického roka

Kvetnou nedeľou sme vstúpili do Veľkého týždňa. Vrcholom celého liturgického roka je Veľkonočné posvätné trojdnie alebo triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota. Všetky dni majú bohatý liturgický obsah a symboliku. Je to spoločné pomenovanie troch dní, v ktorých si Cirkev pripomína Pánovu večeru na Zelený štvrtok, Kristovu smrť na Veľký piatok, Krista uloženého v hrobe na Bielu sobotu a Kristovo zmŕtvychvstanie, ktoré začíname sláviť v sobotu po západe slnka Veľkonočnou vigíliou.

Čítaj viac…

Triduum začína na Zelený štvrtok večernou svätou omšou na pamiatku Pánovej večere. Pri svätej omši si pripomíname tajomstvá: ustanovenie Eucharistie, sv. kňazstva a Ježišov príkaz o bratskej láske. Na Veľký piatok sa podľa tradície Cirkvi neslávi svätá omša. Konajú sa iba obrady Pánovho utrpenia a smrti (liturgia slova, poklona sv. krížu a sv. prijímanie). V tento deň zachovávame prísny pôst a zdržiavame sa mäsitého pokrmu. Od odhalenia kríža až do veľkonočnej vigílie sa pred krížom na znak úcty kľaká. Na Bielu sobotu sa tiež neslávi svätá omša. Veriaci prichádzajú na poklonu k Božiemu hrobu. Po západe slnka sa začína sláviť Veľkonočná vigília, ktorá pripomína svätú noc, v ktorej Pán vstal z mŕtvych. Pozostáva zo štyroch častí: obrad svetla, liturgia slova, liturgia krstu a liturgia Eucharistie. Pri veľkonočnej vigílii sa opäť rozozvučia zvony, ktoré zamĺkli na Zelený štvrtok a zaznie slávnostné Glória a radostné Aleluja. Na záver sa zvykne konať procesia na oslavu vzkrieseného Pána. Počas veľkonočného obdobia je pri ambóne alebo pri oltári postavená Veľkonočná svieca (paškál), ktorá symbolizuje zmŕtvychvstalého Krista.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment