Prežívame veľkonočnú radosť zo vzkrieseného Pána a naša škola má príležitosť na ďalšiu radosť, keďže 6. mája oslávime sviatok patróna našej spojenej školy, svätého Dominika Savia.

Na túto slávnosť sa chceme náležite pripraviť, preto sme dnešným dňom začali deviatnik k svätému Dominikovi. Počas deviatich dní ho v modlitbe chceme prosiť o milosti pre našu školu, naše rodiny, blízkych a priateľov. Svätý Dominik Savio, pomáhaj nám žiť cnostným životom podľa tvojho vzoru.