Dňa 24.04.2014 sa v CVČ vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo speváckej súťaže modernej piesne s názvom „Slávici z lavice“, na ktorej sa každoročne naša škola úspešne zúčastňuje.  Inak tomu nebolo ani v tomto ročníku, kedy sme znovu pod profesionálnym vedením pána učiteľa Bubnára poslali robiť dobré meno našej škole Miriam Hoľkovú (V.A – II. kat.), Aničku Gajdzíkovú (Kvarta – III. kat.) a Petru Murínovú (Septima – IV. kat.). Všetky súťažiace vo svojich kategóriách obsadili popredné miesta. Naša najmladšia žiačka bola vo svojej kategórii tretia, najstaršia študentka prvá (s postupom na krajské kolo súťaže) a o najväčšie prekvapenie súťaže a poroty sa postarala A. Gajdzíková, ktorá v najťažšej kategórii obsadila druhé miesto, s právom náhradníčky pre postup na krajské kolo. Všetkým krásne ďakujeme a gratulujeme, Petre prajeme na krajskom kole čo najlepšie umiestnenie 🙂
slavici