Dnes 5.5.2014 sa uskutoční pracovná porada a pedagogická rada zameraná na hodnotenie práce našich maturantov v druhom polroku šk. roka 2013/2014.