Okresné kolo tejto súťaže v rétorike sa konalo 7. mája 2014  v Hornozemplínskom osvetovom stredisku. Zúčastnili sa na ňom aj žiaci našej školy. Katarína Gazdová z 5. A sa umiestnila v kategórii 4.-6. ročník na 3. mieste. Klára Demčáková zo sexty obsadila v kategórii SŠ takisto 3. miesto a  Natália Kyselová z II.AG získala čestné uznanie.
Blahoželáme všetkým za peknú reprezentáciu školy!