Prijímacie skúšky do 8- ročnej formy  12. mája 2014, pondelok

Matematika: 8.15 – 9.15

1.skupina: Ing. Babejová v príme A /10 žiakov /

2. skupina: Ing.Mašlanková v príme B / 10 žiakov /

4-ročné G: Mgr. Majcherová v IX.A / 9žiakov/

Prestávka do 9.45

Slovenský jazyk a literatúra: 9.50 – 10.40

1. skupina: Mgr. Klaciková v príme A /10 žiakov /

2.skupina: Mgr. Melničák v príme B / 10 žiakov /

4-ročné G: Mgr.Džurdženíková v IX.A /9žiakov/

– po skončení prijímacích skúšok žiaci idú domov

– žiaci prímy A sa v tento deň budú učiť vo IV.AG

– žiaci prímy B – v V.A

– žiaci V.A , ktorí nebudú robiť prijímacie skúšky ostanú doma

Prijímacie skúšky do 4- ročnej formy – II. termín 15. mája, štvrtok

Matematika: 8.15 – 9.15

1.skupina: Ing. Babejová v IX.A /14 žiakov /

2. skupina: Ing.Mašlanková v III.AG / 13 žiakov /

Prestávka do 9.45

Slovenský jazyk a literatúra: 9.50 – 10.50

1. skupina: Mgr. Klaciková  v IX.A  /14 žiakov /

2.skupina: Mgr. Melničák  v III.AG / 13 žiakov /

– náhradná učebňa pre III.AG – IV.AG