Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne nikdy nebude hladovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“(Jn 6,35)

Naši tretiaci pristúpia k prvému sv. prijímaniu a prvýkrát príjmu chlieb života do svojich sŕdc  túto nedeľu 18.5. o 10:00 v kostole sv. Františka z Assisi.  Vyprosujeme im veľa radosti z prvého stretnutia s Pánom Ježišom.
Mgr.Darina Babjačková