Na krajskej súťažnej prehliadke umeleckého prednesu vo IV. kategórii (próza) získala študentka našej školy, Lýdia Kušnírová (sexta),  krásne 2. miesto.

K úspechu srdečne blahoželáme!

Diplom_Lydka