A) Žiaci prijatí bez prijímacích skúšok:

Kód žiaka Zápis
4GFA801 nezapísaný
4GFA688 zapísaný
4GFA877 nezapísaný

 

B) Zoznam prijatých žiakov na základe výsledkov prijímacích skúšok po 1. kole, 1. a 2. termín:

screeen

C) Zoznam žiakov, ktorí nevyhoveli podmienkam prijímacieho konania:

screen2
D) Zoznam žiakov, ktorí sa nezúčastnili písomných prijímacích skúšok:

Kód žiaka
4GFA251
4GFA907
4GFA917
4GFA729

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 16.5.2014 o 9.00 hod. v budove školy – kancelária riaditeľa školy.