Ja mám Ježiša v srdci, moje srdce má uši môže počuť jeho hlas,……..touto piesňou dnes ďakovali P.Ježišovi za to,  že vstúpil aj do ich srdiečok .Adam E. Benčo, L. Dravecký, M. Krajč, S. Grajcar, T. Gajdziková,M. Dulovec, J. Venceľová, B. K. Kundravá, D. Proc, D. Ocilka, I. Vaško, K. Kožejaková, L. Hamorníková, J. Ferková, S. Karchňaková

Ďalší žiaci príjmu vo svojich farnostiach: K. Krajňáková, J. Lukáč, N. Varichajová, T. Ivan, B. Hrubovská, B. Kľučárová, A. Petrová

Prajem vám radosť a túžbu po Ježišovi. Vaša p. uč. Darinka

 

3.A prvoprijímajúci