Leo Jackanič (2001)

STARŠÍ ŽIAK

1.miesto: Liga žiakov IV.kolo           (váha 60 kg)    Poprad                        26.10.2013

3.miesto: Medzin.veľká cena             (váha 60 kg)    Martin                       16.11.2013

1.miesto: Medzin.turnaj v Poľsku  (váha 60 kg)   Jaroslaw     07.12.2013

2.miesto: Novoročný turnaj               (váha 66 kg)    Bardejov                    11.01.2014

1.miesto: Liga žiakov I.kolo              (váha 73 kg)    Poprad                         15.02.2014

2.miesto: Majstrovstvá kraja              (váha 66 kg)    Michalovce              22.03.2014

 

 

Vo Vranove n.T., 19.5.2014

Spracovala: Ing. Mária Krišandová, trénerka CVČ