Vydavateľstvo Trend a Nadácia Slovenskej sporiteľne práve zverejnili ďalšie video z celoslovenskej súťaže Myslím ekonomicky na svojej webovej stránke. Naše študentky Veronika Bea tu reprezentovali nielen našu školu, ale aj okres a v podstate celý východ Slovenska. Získali 3.miesto. Ale to už určite viete. Ak vás zaujíma atmosféra súťaže tak si pozrite spomínané video: