„V Eucharistii nás Ježiš robí svedkami súcitu Boha s každým bratom a sestrou. Tu, okolo Eucharistického tajomstva sa rodí služba lásky voči blížnym.“  Citát emeritného pápeža Benedikta XVI. akoby nám chcel povedať, že pravá služba a súcit vyvierajúci z Eucharistie sú žriedlom aj pre nás všetkých, učiteľov i žiakov našej školy. Eucharistia spája, Eucharistia buduje vzťahy, dodáva pokoj duši a pripravuje dušu na večný život. Keby si to tak uvedomovali všetci kresťania!

Aj my máme možnosť pristúpiť k tomuto žriedlu milosti. Len raz štvrťročne je tu možnosť školskej adorácie a koľkí z nás povedia: „nemám čas“, „ide mi autobus“, „už mám čosi iné“ a podobné frázy. A pritom Ježiš tu čaká na Teba, aby ťa zastavil v rozbehnutom živote, mori povinností , dotkol sa tvojho srdca a povedal STOP. „Ja som cesta, pravda a život“. Jedine On je cestou k pokoju, k Otcovi, k bratom a sestrám.  Jedine On je pravdou, jedine On je životom. Tak čo? Neodmietneš výzvu prísť k Nemu úplne blízko a povedať mu, čo ťa trápi? Dokážeš sa oslobodiť od pocitu, že v piatok poobede musíš ísť zo školy čo najrýchlejšie domov? Dokážeš zabudnúť na všetky problémy, udalosti a akcie, ktoré by ťa mohli odradiť od živého Ježiša a živého spoločenstva kresťanov? Ak áno, tak si srdečne pozvaný(-á) na poslednú školskú adoráciu v tomto školskom roku.  Prvý piatok mesiaca jún ,t.zn. 6.6.2014 od 14:15h na veľkej chodbe našej školy. Poslednýkrát s pánom kaplánom Mariánom Halasom, ktorý od júla mení svoje pôsobisko. S eucharistickým Ježišom. S piesňami chvál. Prídeš? Je to na Tebe, ale…