Prvé kolo prijímacieho konania na stredné školy už je za nami. V ňom sa o štúdium na stredných školách uchádzalo aj 20 našich deviatakov. V prijímacom konaní, v ktorom sa hodnotí prospech zo základnej školy, dosiahnuté výsledky v celoštátnom testovaní deviatakov Testovanie 9 a výsledok prijímacej skúšky, boli všetci úspešní. Od 1.9.2014 osem z nich bude pokračovať v štúdiu na gymnáziách (z toho 6 na Gymnáziu sv. Františka z Assisi) a 12 na stredných odborných školách v maturitných študijných odboroch.

V štúdiu na stredných školách im vyprosujeme pomoc Ducha Svätého a prajeme veľa úspechov a veríme, že budú dobre reprezentovať  svoju cirkevnú základnú školu.