Supertrieda

Žiaci 3.A sa zúčastnili postupovej súťaže SUPERTRIEDA 2014 v Prešove. Vo svojej kategórii sa umiestnili na 2. mieste a získali miesto náhradníkov do celoslovenského kola v Bratislave.Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu aj p. učiteľkám  Mgr. Darine Babjačkovej a Mgr. Márii Vargovej za prípravu.

Získali aj diplom a cenu za kostýmy a hudobno-dramatické prevedenie “Budeme si pomáhať v AJ “, a týmto chceme poďakovať p. učiteľkám z prvého stupňa, ktoré sa podieľali na výrobe kostýmov a scény.
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment