Domovská stránka / Fotoalbum / Účelové cvičenie „tradične netradične“

Účelové cvičenie „tradične netradične“

Už niekoľko rokov sa snažíme na našej škole prinášať žiakom vždy nové a nové poznatky vo vybraných témach tematického celku Ochrana života a zdravia. Nebolo tomu inak ani v dnešný deň, ktorý sme venovali praktickej činnosti a znova netradične.

Pred niekoľkými týždňami sme v mene školy oslovili niekoľko organizácií o praktickú ukážku spojenú s prednáškou na našej škole. Konkrétne sme oslovili Hasičský a záchranný zbor vo Vranove nad Topľou, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Vojenské ozbrojené sily SR, Košickú záchrannú službu, Slovenský Červený kríž a Odbor civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia OÚ Vranov. Niektoré organizácie ochotne reagovali do niekoľkých hodín, iné až v posledných dňoch odmietli účasť. No tak či onak, cvičenie sa konalo a to trošku v zmenenej, no veríme, že v úspešnej forme.
Vytvorilo sa niekoľko menších skupín, ktoré postupne navštívili atraktívne prednášky a aj miesta, ktoré by samostatne nemali možnosť vidieť.

Žiaci triedy Sekunda, Tercia a VII.A navštívili a absolvovali prednášku spojenú s ukážkou hasičskej činnosti priamo u hasičov na ich stanici vo Vranove.
Triedy V.A, Prima A, Prima B zas absolvovali kurz prvej pomoci s praktickou činnosťou žiakov.  Vyskúšali si zisťovanie životných funkcií, protišokové opatrenia, obväzovanie a znehybňovanie končatín, ako aj umelé dýchanie na figuríne. V praktickej činnosti ich navigovala naša pani učiteľka Mgr. Henrieta Kľučárová spolu s našim úspešným družstvom Mladých záchranárov.

Žiaci tried II.AG, III.AG a Septimy sa zúčastnili  prednášky s praktickou ukážkou zamestnancov  Odboru civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia OÚ Vranov.
Triedy Sexty sa s trpezlivosťou ujala inštruktorka Slovenského červeného kríža vo Vranove. Študenti absolvovali Kurz prvej pomoci pre uchádzačov vodičského oprávnenia.
Mladá policajtka z Oddelenia Polície SR nám na školskej chodbe prednášala pre triedy IX.A, VIII.A a Kvarta.  Prednáška bola zameraná na bezpečnosť na cestách, o právach a povinnostiach účastníkov dopravy, ako aj o trestnoprávnej zodpovednosti detí,  drogovej prevencii a iných zaujímavých témach.

Deň sa nám vydaril, počasie bolo ideálne a veríme že všetci prežili „Tradične – netradičné“ účelové cvičenie.

Veľké poďakovanie patrí všetkým zložkám a ochotným prednášajúcim, ktorí nám tento deň spestrili a pomohli rozšíriť vedomostí. Atmosféru dnešného dňa vám priblíži množstvo fotiek v školskom fotoalbume.

                                                                                                Mgr. Viliam Jedinák

 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment