Dnes (23.6.2014) sa uskutoční pedagogická rada spojená s hodnotením prospechu a správania za 2. polrok šk. roka 2013/2014 a pracovná porada so začiatkom o 13.00 na ul. Bernolákova 92 a o 14.00 na RO.