Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou sa môže tešiť z ďalšieho úspechu. Po neľahkej práci na príprave projektového zámeru na vzdelávanie našich pg. zamestnancov vrámci nového programu EU s názvom Erasmus+ sa môžeme radovať z toho, že tento projekt bol pre našu školu schválený.

Vďaka tomu sa 4 naši učitelia budú môc ť počas budúcoročných letných prázdnin zúčastniť dvojtýždňových vzdelávacích kurzov v Londýne, Exeteri, Regensburgu a na Malte. Celkový príspevok na tieto vzdelávacie aktivity predstavuje 11 180 €.