V piatok 27. júna sa so uplynulým školským rokom rozlúčime slávnostne. Deň začne sv. ružencom v kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou – Juh, po ktorom bude nasledovať ďakovná sv. omša.

Po sv. omši bude nasledovať vyhodnotenie šk. roka 2013/14. Deň zakončime odovzdaním vysvedčení a poučením o bezpečnosti a správaní sa počas letných prázdnin..