Tak ako to už býva, na konci šk. roka sa bilancuje a hodnotí celý uplynulý rok a výnimkou nie je ani vyhodnotenie „Motivačného systému odmeňovania“, pomocou ktorého sa žiaci môžu uchádzať o popredné miesta vrámci celej školy. Žiaci sú hodnotení za obdobie celého šk. roka, za svoju dochádzku, prospech a samozrejme úspechy v rôznych súťažiach. Za všetky tieto položky získavajú body, ktoré sa 4-krát do roka zratúvajú a vyhodnocujú. Na konci šk. roka sú desiati žiaci odmenení vecnými cenami.

Za šk. rok 2013/14 boli odmenení nasledovní žiaci:

<

 
 
 
 
 

Nadchádzajúce udalosti

Partnerské školy CSŠ

 
 
 
 
Poradové číslo Meno