Začiatok prvého pracovného týždňa je 25.8.2014 (pondelok) o 8.00 hod. na Rodinnej oblasti.

Program 1. dňa:

8.00 – pracovná porada

8.30 – sv. omša

9.30 – pedagogická rada

10.30 hod. – školenie BOZP a PO

 

Teším sa na spoločné stretnutie po dovolenke.

PaedDr. M. Babej