Števko Ocilka, žiak našej Kvarty sa minulý víkend zúčastnil farskej púte do Šaštína. Jeho dojmy z tejto veľkej udalosti si môžete prečítať v nasledujúcom príspevku.

 

Farská púť do Šaštína

Púť našich farníkov k Sedembolestnej Panne Márii sa začala 14.septembra vo večerných hodinách. Púte sa zúčastnilo 45 farníkov spolu s pánom dekanom ThLic. Štefanom Albičukom a rehoľnými sestrami. Do Šaštína sme došli 15. septembra v ranných hodinách. Prezreli sme si baziliku a zúčastnili sme sa na   sv. omše o 7,00 hod. Po nej sme sa presunuli na nádvorie, aby sme si obsadili miesto na slávnostnú sv. omšu o 10,30 hod. Šaštínska bazilika Sedembolestnej Panny Márie je národná svätyňa. Po Levoči je Šaštín-Stráže druhým najvýznamnejším pútnickým miestom na Slovensku. Ročne ju navštívia tisícky  pútnikov. História pútí siaha až do roku 1564. V roku 1987 navštívila baziliku Matka Tereza a v roku 1995 pápež Ján Pavol II. Dnes je kláštor a bazilika v správe saleziánskej rehole. Bazilika je impozantnou stavbou. Najviac ma zaujala vnútorná výzdoba chrámu. Je nádhernou ukážkou barokového umenia. Pred sv. omšou sme videli prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča a členov NR SR. Sv. omšu celebroval J.Em. Jozef kardinál Tomko, ktorý oslávil svoje 35. jubileum biskupskej vysviacky, ktorú prijal z rúk Svätého Jána Pavla II. Jozef kardinál Tomko(1924) je slovenský arcibiskup, kardinál, náboženský spisovateľ a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.

V kázni hovoril o tom, ako môžeme vidieť Pannu Máriu s Jozefom, ktorý prinášajú do chrámu malého Ježiška a Simeon im hovorí proroctvo, že jej dušu prenikne meč bolestí a že jej syn bude trpieť na kríži. V závere sv. omše sme sa pomodlili modlitbu zverenia sa Sedembolestnej Panne Márii. Preto sme v jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie prišli do Šaštína, aby sme jej odovzdali všetky ťažkosti a trápenia. Ďakujme našej Patrónke , že sme mohli túto veľkú slávnosť prežívať práve v Šaštíne spolu s 50 000 veriacimi. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás.

Števko Ocilka, Osemročné cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Kvarta