Od dnešného dňa je prístupná elektronická žiacka knižka, v ktorej si môžete pravidelne kontrolovať svoj prospech.

Žiacka knižka je dostupná TU alebo z hlavného menu stránky v položke „Informácie pre žiakov > Známky“.