Matematika, dejepis alebo náuka o spoločnosti? Maturanti riešia v týchto dňoch dilemu – musia sa rozhodnúť z akého predmetu chcú maturovať. Včera bol totiž ten deň, kedy žiaci posledných ročníkov stredných škôl, mohli  svoje rozhodnutie oznámiť triednemu učiteľovi. Minister školstva, vedy výskumu a športu, Peter Pellegrini, upozorňuje žiakov, aby toto rozhodnutie nepodcenili a mysleli na svoju budúcnosť.
„Apelujem na všetkých maturantov, aby si najmä pri výbere vysokej školy hľadali také odbory, ktoré ich nielen bavia, ale v ktorých aj nájdu uplatnenie, teda prácu,“ zdôraznil minister.
V prípade, ak by sa žiaci rozhodli pre zmenu, majú tak priestor ešte do 15. októbra 2014. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav) môže riaditeľ školy povoliť zmenu predmetu najneskôr do 31. januára 2015.
Novinkou oproti minulosti je zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Výnimku tvoria iba žiaci, ktorí si takúto žiadosť podali do 28. februára 2014, keď ešte platila pôvodná vyhláška.
Písomná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 17. až 20. marca 2015 a ústne maturity sa uskutočnia v období od 18. mája do 5. júna 2015.
Gymnazisti budú povinne maturovať z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka. K nim pribudne voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet.

 

Zdroj: minedu.sk