V piatok 3. októbra si na našej škole pripomenieme odpustovú slávnosť z príležitosti sviatku patróna nášho cirkevného gymnázia – sv. Františka z Assisi.

Deň začneme slávnostnou sv. omšou v kostole zasvätenom tomuto svätcovi vo Vranove nad Topľou na Juhu so začiatkom o 8:30. Po skončení sv. omše bude nasledovať slávnostná akadémia, po ktorej sa žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov zúčastnia praktickej časť účelového cvičenia.

Vyučovanie v tento deň nebude.