Dnes naši najmenší začali modlitbu živého ruženca. Počas celého mesiaca sa každá trieda so svojim triednym učiteľom bude modliť jeden desiatok sv. ruženca. Takto každý deň vytvoríme živý ruženec, ktorý obetujeme na tieto úmysly: – za žiakov a učiteľov našej školy, za rodičov a rodiny našich detí, za svätého otca Františka a za pokoj vo svete.

ruzenec